drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

 

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Podstawa prawna:

 

Art. 28, art.34, art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym osobom fizycznym i prawnym załącznik do KU – formularz F1/KU/VIII/BN-04, które spełniają art. 37 ust. 2

2. Załączniki:

· wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego zawarta na czas nieokreślony, poświadczenie o zameldowaniu, którego ważność wynosi 2 miesiące oraz dowód osobisty do wglądu.

· w przypadku działki wniosek winien być złożony nie później niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, o którym mowa w art. 35 ust.1   

II. OPŁATY:

 

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 30 dni.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie podlega

V. UWAGI:

 

Nie wnosi się.