drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Nazwa usługi:

 

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

Podstawa prawna:

 

- Rozdział 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108; z 2009 Nr 55, poz. 450).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wpłata wadium na wskazane konto w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,

II. OPŁATY:

 

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

W ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu

V. UWAGI:

Brak