drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Reczu

Karta usługi

Nazwa usługi:

 

Przydział lokalu mieszkalnego komunalnego / socjalnego

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266); Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Recz.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wypełniony wniosek o przydział lokalu komunalnego bądź socjalnego – załącznik do KU nr F1/KU/II/BKM-01

 

 

 

II. OPŁATY:

 

Nie pobiera się

 

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 30 dni

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje

 

V. UWAGI:

  1. O lokal socjalny mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują w mieszkaniu, w którym powierzchnia mieszkalna ( suma pokoi ) przypadająca na 1 osobę wynosi5m2  lub nie posiadają własnego mieszkania, a których dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzającym datę zakwalifikowania nie przekracza 120% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 85% w gospodarstwie wieloosobowym.
  2. W przypadku orzeczenia przez sąd uprawnień do lokalu socjalnego, umowę na taki lokal zawiera się w pierwszej kolejności.
  3. O najem lokalu mieszkalnego komunalnego / socjalnego mogą się ubiegać osoby które zamieszkują na terenie Gminy Recz.  

 

 

 

VI.ZAPISY:

Wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Reczu (zapis-rejestr wniosków BOI); dekretacja wniosku przez BG/ZB; wpłynięcie wniosku na stanowisko BKM (zapis-rejestr wniosków BKM);potwierdzenie przez pracownika przeglądu wniosku zapisem: “stwierdzam kompletność wniosku” lub “stwierdzam brak: (należy określić rodzaj braków)” wraz z parafą i datą przeglądu; zapis-umowa(BG/ZB); Archiwizacja akt sprawy – 5 lat

VII. SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZIŁ:

Aneta Maciejewska                                                  Agnieszka Redlak

Data: 03.12.2012 r.                                                     Data: 03.12.2012 r.